První pomoc

termín: 25.8.

Přihlašování přes Dogres – přes tréninky 😉

Náplň: Jak pomoci při náhlých příhodách v životě, jak si vybavit lékárničku, v mnohém je lidská první pomoc podobná té psí 😉 …….

Začátek v 16:30 a konec jak to půjde…..

Vezměte s sebou i své známé, příbuzné i nejbližší 😉

Výuka bude probíhat ve třídě 😉